Van Deventerlaan 20

Utrecht

Martijn Harmenzon
Traffic Engineer

Sinds 2004 ben ik werkzaam als verkeerskundige, met speciale vaardigheden in verkeersregeltechniek en verkeerssimulatiestudies. Ik ben trots dat ik in zowel Nederland, Australië als Groot-Brittannië heb mogen meewerken aan veelal operationeel verkeersmanagement projecten. Ik ben ervan overtuigd dat door een goede samenwerking en kort maar krachtig onderzoek de doorstroming van het verkeer direct verbeterd kan worden. Er is niets mooiers dan de prestatie van het kruispunt of netwerk met een paar relatief eenvoudige aanpassingen te zien verbeteren. Het is mijn passie om de verkeersprestatie op een constant hoog niveau te houden. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken om verkeersregelingen constant te monitoren en met scenario’s aan te sturen vanuit een verkeerscentrale. Goed technisch beheer vind ik dan ook zeer belangrijk. Met de komst van C-ITS, de iVRI en openTLC zijn de mogelijkheden er. Het worden interessante tijden.

Neem direct contact op!

MailBel