Van Deventerlaan 20

Utrecht

Guido op 't Hof
Traffic Manager

Bij MAPtm ben ik projectleider en adviseur op het gebied van dynamisch verkeersmanagement (DVM). Vanuit mijn achtergrond in Human Technology kom ik tot creatieve en realistische adviezen, waarbij de interactie tussen mens en techniek centraal staat. Bij de te behalen resultaten heb ik altijd oog voor de samenhang tussen de verkeerskundige functies, de technische middelen en de (werk)processen. Hierbij gebruik ik in de uitwerking van mijn adviezen en in rollen als projectleider mijn affiniteit met verkeerskundige (netwerk)regelprincipes, mijn detailkennis van DVM-systemen en -systeemketens en verplaats ik me in de betrokkenen.

Neem direct contact op!

MailBel