Van Deventerlaan 20

Utrecht

Frank Boom
Omgevingsmanager

Infrastructuurontwikkeling heeft zowel in de realisatiefase als na definitieve oplevering impact op het leven, wonen en werken van mensen. Ik vind het heerlijk om als spil in een project te opereren, met mensen te werken en de verbanden te zien tussen de verschillende belangen. Bij het kiezen van oplossingen voor complexe vraagstukken behartig ik daarmee niet alleen de belangen voor de directe opdrachtgever, maar ook die van andere stakeholders en omgeving. Proactief en kritisch stuur ik op kwaliteitsverbetering van het resultaat.

Neem direct contact op!

MailBel