Van Deventerlaan 20

Utrecht

Innovatief Verkeersmanagement Inzet van project- en procesmanagers, adviseurs en (data-) experts. Inzet van project- en procesmanagers, adviseurs en (data-) experts. Detachering
CLICK ME
(i)VRI/VISSIM Inzet van project- en procesmanagers, adviseurs en (data-) experts. Levering en uitvoering van analyses, simulaties, implementatietrajecten, evaluaties en (werk)processen en protocollen. Detachering
CLICK ME
Connected & Autonomous Driving Inzet van project- en procesmanagers, adviseurs en (data-) experts. Onafhankelijke strategische verbinder, aansturing en monitoring en toetsing
als onderdeel van publiek en privaat verkeersmanagement
Detachering
CLICK ME
SMART Mobility Inzet van project- en procesmanagers, adviseurs en (data-) experts. Onafhankelijke strategische verbinder, aansturing en monitoring en toetsing
als onderdeel van publiek en privaat verkeersmanagement
Detachering
CLICK ME
Incident Management Inzet van project- en procesmanagers, adviseurs en (data-) experts. Onafhankelijke strategische verbinder, aansturing en monitoring en toetsing
als onderdeel van publiek en privaat verkeersmanagement
Detachering
CLICK ME

Onze deskundige consultants

Onze consultants zetten dagelijks kennis en expertise in op het gebied van verkeers- en mobiliteitssystemen en geven deskundig en onafhankelijk advies aan zowel publieke partijen zoals wegbeheerders en ministeries alsook de private markt, zoals aannemers en serviceproviders. Het gaat hierbij om zowel technische aspecten als de meer organisatorische vraagstukken. De steeds complexer wordende omgeving met een diversiteit aan stakeholders vraagt om de inzet van onze deskundige consultants.

We houden oog voor de dagelijkse realiteit en zetten onze innovatieve ideeën in om gezamenlijk te komen tot realistische plannen die uitvoerbaar zijn. Onze kracht zit erin dat we denken vanuit de situatie op straat en oog houden voor de operationele consequenties van verschillende opties. Dit zodat u onze adviezen praktisch en snel kan toepassen.

We zien meer en meer de behoefte ontstaan aan de rol van intermediair. De intermediair verzorgt de coördinatie tussen de verschillende stakeholders met betrekking tot de in te zetten mobiliteitsmaatregelen en services. Deze coördinatie is belangrijk omdat er een risico bestaat dat partijen elkaar onbewust en onbedoeld, met ieders individuele maatregelen tegenwerken.

Wij vervullen graag de rol van intermediair tussen overheid (wegbeheerder) en markt (service Providers, verkeersindustrie, automotive, etc). Wij sturen op de impact!

 • Verkeerssystemen
 • iVRI's
 • Verkeersmanagement
 • Connected & Autonomous Driving
 • Systeemarchitectuur

Verkeersmanagement vraagt om slimme en innovatieve oplossingen. Alles begint met een effectieve planning. Hiervoor is een partij nodig die niet alleen adviseert, maar ook kennis heeft van de nieuwste systemen en ontwikkelingen en zowel de implementatie als de operatie beheerst. MAPtm beschikt over de benodigde kennis en kunde om operationeel verkeersmanagement naar een next level te brengen en de operatie uit handen te nemen. Bij MAPtm werken denkers met oog voor de dagelijkse praktijk.

De ontwikkelingen gaan snel. Wij zijn betrokken bij belangrijke ontwikkelingen zoals:

 • Kennisontwikkeling binnen Europese onderzoeks- en innovatieprojecten
 • Europese harmonisatie van specificaties en opstellen van richtlijnen en handboeken
 • Praktijkproeven opzetten, uitvoeren en evalueren
 • Werkzaamheden iVRI (begeleiden uitrol, schrijven specificaties, voorzitter CAB en Thematafel)
 • Strategieontwikkeling verkeersmanagement voor nationale wegbeheerders
 • Beleidsvisie mobiliteit en verkeer opstellen voor regionale en lokale wegbeheerders
 • Operationaliseren van domeinkennis in datadiensten en verkeerscentrum

Bel ons vandaag nog, we denken graag mee.

BelMail